מאווררים לחקלאות והתעשיה

מאוורר 22

מאוורר 30

מאוורר 42

הרקולס 78