מפוחי עשן

גדלי מנועים מתאימים למפוח

תעודת בדיקה מספר 971320416 250-355

תעודת בדיקה מספר 9713204167 400-750

תעודת בדיקה מספר 9713204168 800-1400