סלף – מערבלים מזון  עצמית דגם 

SILOKING SelfLine 4.0 System 1000+ 3225

סלף הגדול בחברה.

מתעים מאוד לרפתות גדולות עם יותר מ 1000 חולבות.

25 מ"ק, 27 מ"ק, 29 מ"ק ו -32 מ"ק

מערכת ההגוי מפעילה שני סרנים קדמי + אחורי זה נותן יכולת תמרון עצומה.