רשימת לקוחות סלף דגם 300

בשלב זה אין כלים מהדגם הזה בארץ