רשימת לקוחות סלף  3 שבלולים 32 ק"ב


·       מרכז מזון יבנה: 7 סלפים עובדים במרכז מזון.

·       רפת משולשת חוף השרון : בסלף השלישי שלהם.

·       רפת משולשת גללי מערבי: בסלף השני שלהם.

·       רפת כפולה תפן : סלף הראשון בדגם הזה. (עברו מ – 22).

·       רפת משולשת גל ים : הראשון .

·       רפת משולשלת צפון : הראשון.